1. Abhogi

 2. Ahir Bhairav

 3. Alhaiya Bilawal

 4. Basant

 5. Bhairav

 6. Bhairavi

 7. Bhimpalasi

 8. Bhupal Todi

 9. Bhupali

 10. Bibhas

 11. Bihag

 12. Brindavani Sarang

 13. Deshkar

 14. Durga

 15. Gara

 16. Gorakh

 17. Jhinjhoti

 18. Jog

 19. Kalingra

 20. Madhyamadh Sarang

 21. Malkauns

 22. Marwa

 23. Megh

 24. Puriya

 25. Puriya Dhanashree

 26. Shudh Kalyan

 27. Shudh Malhar

 28. Shudh Sarang

 29. Sur Malhar

 30. Tilang

 31. Todi

 32. Yaman